ПРИВАТНОСТ

Политиката за заштита на лични податоци се однесува на интернет страницата на Балон Магија (balonmagija.mk), на компанијата Еми-Бети д.о.о од Скопје. Прибирањето на сите податоци на оваа интернет страница е во согласност со Законот за заштита на личните податоци.
 
Со регистрација на balonmagija.mk, секој посетител / корисник се согласува и прифаќа да ги даде своите лични податоци за успешна реализација на нарачките, односно купување и достава на производите.
 
Еми-Бети д.о.о овие податоци ги чува, со нив постапува одговорно и ги превзема сите потребни мерки за заштита на личните податоци на купувачите со цел да се минимизира ризикот од неовластен пристап и злоупотреба на истите. Притоа, вашите лични податоци нема да се обработуваат за ниту една друга цел, освен за целта за која се собрани. Обработката на вашите лични податоци за друга цел , може да се врши единствено врз основ на ваша претходна согласност, ако ни дозволите да ве информираме за наши  понуди,  попусти… Овие податоци кои ги собираме и се чуваат кај нас нема да се објавуваат, продаваат или доставуваат на трета страна освен на надлежни органи на РМ, на начин одреден со законски прописи.
 
Употреба на веб страницата од страна на малолетни лица
 
Продажбата на малолетни лица под 18 годишна возраст не е дозволена, односно доколку имате под 18 години можете да ги користите услугите на balonmagija.mk со придружба на родител / старател, кој ќе одговара за плаќањето со негова кредитна картичка.
 
Ограничена одговорност на Еми-Бети.д.о.о
 

Еми-Бети д.о.о Скопје обезбеди највисока сигурност на нашата продавница, но секогаш постои можност од хакери и компјутерски вируси од кои можете вие да бидете засегнати. 

За нас

Контакт

Wildcard SSL Certificates w w w